Beste vrienden en vriendinnen, begunstigers en allen die ‘onze’ Armeense kinderen een plekje in hun hart gegeven hebben, Vier april 2002 – vier april 2017. 

Naamloos straffael

 

Dat wil zeggen dat onze Stichting haar 15-jarig jubileum viert. Wij zijn er trots op dat wij samen met u zoveel hebben bereikt in deze jaren. Van hulp aan 4 kinderen in 2002 tot 66 kinderen in 2017. Dat is geen geringe prestatie, maar nog altijd maar een drupje op een gloeiende plaat omdat de armoede in Armenië toeneemt.Wij willen deze nieuwsbrief wijden aan deze 15 jaar met een korte terugblik op de kinderen, de gerealiseerde projecten en alles wat daar zoal bij is komen kijken.2002.


In september onze eerste reis naar Armenië onder leiding van Suren Karian. Het was schrijnend te zien onder welke armoedige omstandigheden de kinderen en hun ouder(s) leven. Meestal moeders alleen, omdat de vaders naar Rusland gaan voor werk en dan soms niets meer van zich laten horen. Frans van Hellemondt was zo onder de indruk dat hij even een ‘time out’ nodig had aan het meer van Sevan. Tijdens dit eerste bezoek werd een contract getekend met Husik Meltonyan uit Charentzavan, onze eerste contactpersoon. Wij adopteerden 4 kinderen die elk maandelijks € 15,- kregen. Een van de eerste kinderen is Arman Aveyan, geboren met klompvoeten en tweemaal geopereerd. Loopt met behulp van een rollator. Heeft later via het
Onyx project een opleiding gevolgd. En is in 2015 kampioen armworstelen gewonnen. 2003

Naamloos straffael 2Het eerste benefiet optreden in Theater Lexor in Heerlen “muziek voor de kinderen van Armenië”. Met optredens van Paul van Loo, Ivo Rosbeek, Jesse de Haas met klezmer muziek, Jack Vinders en de Armeense zangeres Anahid Gevorkjan met rmeense liederen. Dat jaar hadden we inmiddels 18 kinderen en kwam de samenwerking met een Nederlandse humanitaire organisatie tot stand, met het doel Armeense kinderen te helpen middels operaties, medische hulpmiddelen etc.

 

In september onze eerste reis naar Armenië onder leiding van Suren Karian. Het was schrijnend te zien onder welke armoedige omstandigheden de kinderen en hun ouder(s) leven. Meestal moeders alleen, omdat de vaders naar Rusland gaan voor werk en dan soms niets meer van zich laten horen. Frans van Hellemondt was zo onder de indruk dat hij even een ‘time out’ nodig had aan het meer van Sevan. Tijdens dit eerste bezoek werd een contract getekend met Husik Meltonyan uit Charentzavan, onze eerste contactpersoon. Wij adopteerden 4 kinderen die elk maandelijks 15,- kregen. Een van de eerste kinderen is Arman Aveyan, geboren met klompvoeten en tweemaal geopereerd. Loopt met behulp van een rollator. Heeft later via het Onyx project een opleiding gevolgd. En is in 2015 kampioen armworstelen gewonnen.

2003

Het eerste benefiet optreden in Theater Lexor in Heerlen “muziek voor de kinderen van Armenië”. Met optredens van Paul van Loo, Ivo Rosbeek, Jesse de Haas met klezmer muziek, Jack Vinders en de Armeense zangeres Anahid Gevorkjan met Armeense liederen. Dat jaar hadden we inmiddels 18 kinderen en kwam de samenwerking met een Nederlandse humanitaire organisatie tot stand, met het doel Armeense kinderen te helpen middels operaties, medische hulpmiddelen etc.

Naamloos 021

 

2004

We kregen een contactpersoon in Yerevan namelijk Lala Mneyan.

2005

Onze kinderen’ mochten voor de 1e keer op zomerkamp in Aghavandzor. Ons tweede bezoek vond eerst plaats in 2006 vanwege de ziekte en het overlijden eind 2004 van de oprichter van onze stichting Frans van Hellemondt. De kinderen en hun ouder(s) werden bezocht. Wij werden heel gastvrij ontvangen en overladen met eten en drinken. Ons bestuurslid Mieke van der Venne liet menig traantje vanwege de nog steeds schrijnende levensomstandigheden. We adopteerden Haik Avagyan, beschadiging aan de ogen. Woont alleen met moeder. Vader al jaren weg.

2006

 

We werden door de Kiwanis groep Meerssen “Gloriëtte’ gekozen als goed doel. De opera Nell’Estate werd opgevoerd.Met de opbrengst werd 

Naamloos 010

ons 1e project Asarja I opgericht. Vaneni Kotchinian, heeft de ziekte van Yerevan, woont metouders en broertje, die dezelfde ziekte heeft in 2 kamerflat in Yerevan.

2007

Weer 6 kinderen erbij. We krijgen een Comité van Aanbeveling. In augustus ons eerste tuintreffen om geld bijeen te krijgen voor het oprichten van ons project Asarja II. In december zijn we het ‘goede doel’ van “’t is bijna Kerst”van Paul van Loo, Ivo Rosbeek en diverse andere artiesten in Theater Landgraaf. Christine Gevorkyan, leeft met moeder (vader gestorven) en 2 broers in armoedige omstandigheden.

2008

In mei is onze co-voorzitter José Hendrix met Hanneke van Bruggen, docente ergotherapie naar Armenië geweest voor het project Asarja I. Het aantal kinderen werd uitgebreid tot 45 en het bedrag per maand verhoogd naar € 20. In november/december van dit jaar reizen Suren Karian en Nico Bastens (fotograaf) naar Armenië voor het maken van opnamen voor het fotoboek “Het vergeten land Armenië”. Ons 2e tuinfeest vond plaats, somber weer, minder bezoekers maar toch een groot succes. Kiwanis Meerssen koos ons voor de 2e keer als goed doel door het aanbieden van een muzikale avond. Van de ‘Stichting ter behartiging van de belangen van het gebrekkige kind’ ontvingen wij een subsidie. Paul Neering (lid van Kiwanis Meerssen) doneerde een bedrag opgebracht tijdens Golden ski-evenement in It

Naamloos 011

alië.  Mariam Harutunyan, 13 jaar, hersenafwijking. Wonen afgelegen in slechte woning met 6 kinderen. Narek Davtyan, 15 jaar, heeft psychomotorische storing. Familie woont met 6 personen in 3 kamers.

 

2009

José Hendrix en toenmalig bestuurslid Ingrid Holstege gingen naar Armenië voor het bezoeken van kinderen en de projecten Asarja I en II. Ook werden voorbereidingen getroffen voor het nieuwe project Onyx. De fototentoonstelling “Het vergeten land Armenië’ van Nico Bastens in de Geulgalerie in Meerssenen de presentatie van het gelijknamige boek. Ons 3e tuinfeest vond plaats.

2010

Drie van onze bestuursleden bezochten de kinderen in Armenië. Er waren de eerste bemoedigende resultaten van het Onyx project. Er werden medische hulpmiddelen en 2e handskleren verzameld en naar Armenië gestuurd. Dankzij de goede financiën konden de kinderen voor de 2e keer op zomerkamp gaan. Wij namen 15 dubbelgehandicapte kinderen uit Gyumri aan. In november was er een

Naamloos 012

 verkoopexpositie van keramiek en textiel in Atelier de Sjuur in Berg en Terblijt. Serviceclub Kiwanis Meerssen heeft een cheque overhandigd: opbrengst van 

hun inzet op het Preuvenement in Maastricht. Hiervoor hebben we bedden voor arme Armeense gezinnen gekocht.

2011

Suren Karian bracht met een busje -gedoneerd uit het Onyx project-boordevol 2e hands goederen, naar de NGO Meghvik in Guymri, een organisatie waar we regelmatig mee samenwerken. Het wordt gebruikt als gehandicaptenvervoer voor de kinderen. Een moeilijke lange reis, maar na 10 dagen kon de sleutel overhandigd worden. Wij hebben inmiddels 66 kinderen. In dit jaar wordt begonnen met het oprichten van een speeltuin in Vanadzor.

2012

Drie bestuursleden gaan met Marijn Poels en Jan Jansen naar Armenië voor het maken van een film in opdracht van L1mburg helpt. Annemie Koenen gaat voor de 2e keer viltlessen geven aan diverse Armeense vrouwen. In september het 4e tuintreffen met als gasten Lala Mneyan en Hrach Marukian . De opbrengst is bestemd voor het project ‘Kindergarten’ in Dzoragyux. In de december zijn wij wederom het goede doel voor “’t is bijna Kerst” van Paul van Loo, Ivo Rosbeek en andere arties

Naamloos 013

ten dit keer in het Stadstheater Heerlen. Projecten Asarja I en II worden afgesloten. Ook project Onyx wordt in december afgesloten. Van de 40 studerende kinderen kregen 24 een baan, 5 kregen een universitaire beurs en vonden zo een betere toekomst.

 

2013

Suren Karian gaat naar Armenië en we krijgen een nieuwe contactpersoon in Gyumri: Mariam Shahakyan.

2014

José en Annemie gaan voor de 3e en laatste keer viltlessen geven. De Armeense viltgroep ASRAP wordt opgericht, een succesvolle groep, die nu begonnen is met de verkoop van hun producten. Dezelfde tijd gaan ook Suren, Nico Bastens en diens vrouw Vera naar Armenië om foto’s te maken. Het project ‘Een dak voor Wartan’ en een appartement voor de familie Galoyan. Dit werd mogelijk gemaakt met extra giften, o.a. door de gasten van Heer en Mevrouw J. Penders uit Vilt. In december ruilden de werknemers van Enza zaden in Enkhuizen en Vitalis biologische zaden in Voorst hun kerstpakketten in voor een gift aan onze stichting. Deze is bestemd voor de sanitaire voorzieningen voor de school in Atan.

 

Naamloos 014

2015

Suren, Cobie Bos, Marijke Verkerk en Nico Bastens gaan naar het zomerkamp voor de kinderen naar Armenië. De kleinere kinderen in Vanadzor naar een jeugdkamp en de grotere naar Kalavar in de bergen.

 

2016

In dit jaar is geen van onze bestuursleden naar Armenië geweest omdat komend jaar twee keer een reis is gepland i.v.m. het zomerkamp en speelpark in Charentzavan dat naar oprichter Frans van Hellemondt genoemd gaat worden. Een initiatief van onze contactpersoon Husik Meltonyan. In juni vond in Colmont een tuintreffen plaats met benefiet optreden van Paul van Loo, Reggie Lim en Gerrit IJkema. In oktober werd onze stichting gekozen tot goed doel door de gereformeerde Kerk in Sliedrecht, die middels een collecte een aardig bedrag kon overmaken. Ook staat een oproep op de jeugdafdeling in hun website voor donaties voor ons zomerkamp in 2017.

2017

Op 4 april bestaat onze stichting 15 

Naamloos 022

 

jaar. Op 21 mei vindt in het “Kunderhoes” Hogeweg 74, te Voerendaal een jubileumtreffen plaats met als doel weer een zomerkamp voor ‘onze’ Armeense kinderen. Een welgemeend dank je wel aan allen voor de onontbeerlijk financiële en morele ondersteuning. Het motiveert ons om onverdroten en vol goede moed door te gaan met ons werk! Voor beschrijvingen van onze projecten, de genoemde films, video’s en alle foto’s  zie onze website www.strafael.nl

Bestuur stichting Rafael 

 

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top