Nieuwsbrief XXVII
mei 2017

Nieuwsbrief XXVI
oktober 2016
Nieuwsbrief XXV
mei 2016
Nieuwsbrief XXIV
oktober 2015

NIEUWSBRIEF XXVI OKTOBER 2016

Beste vrienden en vriendinnen, donateurs en allen die onze Stichting een warm hart toedragen. 

Na een zomer van diverse records: te nat te koud te heet te droog, een gouden herfst, gaan we op weg naar de donkere maar ook sfeervolle dagen in de winter,  die zoals altijd weer gevolgd worden door lichtere en langer wordende dagen.Wij hopen op een betere financiële situatie voor onze stichting want dit hebben we hard nodig omdat in 2017 ‘onze’ Armeense kinderen weer op zomerkamp mogen gaan en dat kost ca. € 100,-- per kind per week.

De Rafaëlkinderen kijken er nu al naar uit, een lichtpuntje tijdens hun donkere en koude dagen. Wist u dat de meeste ouders geen geld hebben voor stookkosten, soms zelfs hun houten vloer opstoken. Op 12 juni l.l. vond in Colmont ons tuintreffen/muziekfestival plaats. Een andere omgeving en een andere aanpak.Dit treffen werd geopend door oud-gouverneur dr. J. Kremers. De heer en mevrouw Kremers dragen onze stichting een warm hart toe, wat niet alleen bleek uit de inspirerende speech maar ook hun gulle gift.

 

 Naamloos 1

 

Paul van Loo zong en praatte de hele dag aan elkaar daarbij afgewisseld door Reggie Lim. Het Seniorenkoor uit Voerendaal, dat jammer genoeg onderbroken werd door een fikse regenbui,  maar zich daardoor niet uit het veld liet slaan en Gerrit Ijkema droegen eveneens bij aan een geanimeerd tuinfeest. Madame Reijnen legde weer de kaart, totdat deze te nat werden. Er was een verloting met veel prijzen die ons welwillend werden afgestaan met als hoofdprijs een `kuusj´ gemaakt door mevrouw A. Mertens uit Hulsberg. De opkomst was groot. Wij kregen aandacht van de pers door Radio L1 en een persfotograaf en journalist voor interview van Limburgs Dagblad.

De opbrengst was goed dankzij de grote inzet van ons bestuurslid Cobie Bos, die vooraf heel veel Armeense vergeetmenietjes verkocht, en het vuur uit haar sloffen liep met verkoop van loten. Ook alle andere helpers deden hun uiterste best. Dank jullie allemaal.

Naamloos 2 Naamloos 3 

Naamloos 4 Naamloos 5

Naamloos 6Op 11 september vond in Oud/Holset/Lemiers de 5e goede doelen streek markt plaats, georganiseerd door Jo Knubben van stichting Senehase Sri Lanka. Ook wij hadden er een kraam.  

Ondanks het optreden van vele Limburgse artiesten, was de opkomst niet groot en de opbrengst minimaal. Maar Cobie Bos voerde een dansje uit met Jack Vinders.

Naamloos 7                                   

 

Op 21 september, tijdens de week van de vrede, organiseerde het platform wereldburgerschap van de gemeente Valkenburg een vredesdag. Suren Karian en Cobie Bos droegen een gedicht over de vrede voor. Er werden hartjes voor vredesboodschap en kaarsen verkocht. Er brandde een vredesvuur.

Naamloos 8

Naamloos 9 Zoals beloofd in onze nieuwsbrief van mei informeren wij u over onze Armeense kinderen. In het afgelopen half jaar zijn 8 kinderen weg uit onze stichting vanwege bereiken van de leeftijd van 16 jaar. Er voor in de plaats gekomen zijn o.a. Narine Gorginyan, 4 jaar, woont met moeder en kleine zusje in een huurflatje. Ze zijn extreem arm.  

 

Naamloos 10

Eric Kocharyan, 3 jaar, woont met moeder in een flatje. Hij heeft gezondheidsproblemen en medicijnen nodig. Ze zijn erg arm.

 

 

 In onze stichting hebben we 66 kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar (met een enkele uitzondering). Waarvan 38 jongens en 28 meisjes. 

  • Er zijn 28 eenoudergezinnen, waarvan 5 oma’s. 19 kinderen zijn gehandicapt
  • 18 kinderen zijn ernstig ziek
  • de rest arm/ziek.
  • 9 Gezinnen wonen in een cabine.
  • 25 gezinnen hebben geen huis, wonen in bij familie (meestal grootouders).

Op 2 april 2017 is het 15 jaar geleden dat onze stichting door wijlen Frans van Hellemondt  werd opgericht. Wij hebben in deze 15 jaar veel bereikt, zoals van 2 kinderen in het begin tot 66 nu dankzij de giften van donateurs en vrienden. Met hulp van diverse instellingen konden we ook veel projecten realiseren (zie hiervoor onze website: www.strafael.nl).

Wij hopen nog lang ‘onze’ kinderen te kunnen blijven ondersteunen.

U weet als trouwe lezer van onze Nieuwsbrief en gewaardeerd donateur ook dat wij onze activiteiten alleen maar kunnen voortzetten door het geld dat we daarvoor van velen ontvangen. Maar van die trouwe donateurs vallen er soms ook wel eens, meestal door overmacht, af. U helpt ons enorm door in uw omgeving een beetje reclame te maken voor ‘onze’ Rafaël-kinderen en zo ons korps van donateurs op peil te houden. Wij wijzen er nog eens op dat wij een ANBI-stichting zijn en dat de giften derhalve fiscaal aftrekbaar zijn. Bij deze willen wij al onze donateurs bedanken in Nederland, Duitsland en Zwitserland. De donaties van diegene van wie we geen adres hebben, bedanken we via onze website. Een heel speciale gift kregen wij onlangs van Heer en Mevrouw Hulsker, die naar aanleiding van het bereiken van tweemaal 80 jaar geen cadeau wilden maar geld voor onze stichting. Het is een héle gulle gift.

Wij zijn op zoek naar jongere mensen die bereid zijn voor onze stichting te werken en in toekomst enkele taken willen overnemen. Wij worden er niet jonger op. Hebt u interesse meld u bij ons. In onze volgende Nieuwsbrief hopen wij u hierover wat meer te kunnen vertellen. Gaarne wensen wij u, namens het bestuur, onze 4 contact personen in Armenië en al ’onze’ 66 kinderen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een goede gezondheid in 2017.

 Naamloos 11

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top