FINANCIËLE JAARREKENING 2016    
         
         
         
         
  Rapport Scheers Groep Accountants     
    2016     t.o.v. 2015
         
  Giften 26.267,65   20.737,52
  Rente 162,71   221,51
  Subsidies 400,00   450,00
         
    26.830,36   21.409,03
         
         
  af      
  Bestedingen 16.985,00   33.598,95
  Bankkosten 367,02   463,36
  Kantoor/drukwerk 265,20   615,40
  Organisatiekosten 214,15   120,00
  Kosten website 292,00   ,00
         
    18.123,37   34.797,71
         
         
         
  toename liquide middelen 8.706,99     afname 13.388,68
         
         
         
  Indien u inzage wenst in het accountantsrapport zij wij graag 
  bereid u deze te geven      

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top