Financiële jaarafrekening      
           
    2015   t.o.v. 2014
           
Giften     20.737,52   30.352,17
Rente     221,51   386,38
Subsidies     450,00   335,00
           
      21.409,03   31.073,55
           
           
af          
Bestedingen 33.598,95     23.549,28
Bankkosten   463,36     376,88
Kantoor/drukwerk 615,40     550,05
Organisatiekosten 120,00     294,71
Kosten website 0,00     147,50
    -------------     -------------
      34.797,71   24.918,42
           
           
           
Afname liquide middelen 13.388,68   6.155,13
           
           
           
Indien u inzage wenst in het accountantsrapport zij wij graag
bereid u deze te geven        
           

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top