FINANCIËLE JAARREKENING 2019      
               
               
               
               
               
Rapport Accountant        
        2019 t.o.v. 2018  
               
Ontvangsten:            
Giften       24.594,22   30.794,54  
Rente       3,38   7,39  
Subsidies       400,00   400,00  
        24.997,60   31.201,93  
               
AF:              
Bestedingen   26.965,00   30.066,90    
Bankkosten   669,48   567,15    
Kantoorbenodigdheden   1.057,57   536,95    
Organisatiekosten   216,04   332,74    
Kosten website   130,00   0,00    
      __________ ___________  
        29.038,09   31.503,74  
        __________ ___________
               
               
Af-/Toename liquide middelen   -4.040,49   -301,81  
               
               
               
               
               
               
               
Indien U inzage wenst in het accountantsrapport zijn wij graag bereid U    
deze te geven.            
               
               
               

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top