FINANCIËLE JAARREKENING 2018    
             
             
             
             
             
Rapport Scheers Groep Accountants      
        2018 t.o.v. 2017
             
Ontvangsten:          
Giften       30.794,54   25.067,44
Rente       7,39   56,24
Subsidies       400,00   400,00
        31.201,93   25.523,68
             
AF:            
Bestedingen   30.066,90   20.268,00  
Bankkosten   567,15   436,93  
Kantoorbenodigdheden   536,95   655,00  
Organisatiekosten   332,74   723,38  
Kosten website       120,00  
      __________ ___________
        31.503,74   22.203,31
        __________ ___________
             
             
Af-/Toename liquide middelen   -301,81   3.320,37
             
             
             
             
             
             
             
Indien U inzage wenst in het accountantsrapport zijn wij graag bereid U  
deze te geven.          
             
             
             
Vilt, maart 2019          
             

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top