FINANCIËLE JAARREKENING 2017      
               
               
               
               
               
Rapport Scheers Groep Accountants        
        2017 t.o.v. 2016  
               
Ontvangsten:            
Giften       25.067,44   26.267,65  
Rente       56,24   162,71  
Subsidies       400,00   400,00  
        25.523,68   26.830,36  
               
AF:              
Bestedingen   20.268,00   16.985,00    
Bankkosten   436,93   367,02    
Kantoorbenodigdheden   655,00   265,20    
Organisatiekosten   723,38   214,15    
Kosten website   120,00   292,00    
      __________ ___________  
        22.203,31   18.123,37  
        __________ ___________
               
               
toename liquide middelen   3.320,37   8.706,99  
               
               
               
               
               
               
               
Indien U inzage wenst in het accountantsrapport zijn wij graag bereid U    
deze te geven.            
               
               
               
Vilt, april 2018            
               

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top