Het bestuur is er tot zijn grote genoegen in geslaagd een comite van aanbeveling samen te stellen, dat bestaat, tot nu toe, uit volgende leden:

2

 Naam  Functie of voormalige functie
 Drs. J.W.Bertens   Oud-ambassadeur en oud Euro-parlementariër
 Mevr. J.E. van Bruggen  Examinator ergotherapieopleiding in Armenië
 Mevr. M.E. Eijck-Voncken   Kasteel Wylre / Hedge House
 H.J.M.M. Eykenboom   oud  directeur Telegraaf Drukkerij Groep
 Dr. J. Kremers  Oud-commissaris van de Koningin in de Provincie Limburg
 Drs. C.A.C.M. Nuytens  Oud-burgemeester van Valkenburg aan de Geul
 Mgr. Drs. H. Smeets  Bisschop van Roermond.
   

                                                              

Zij allen hebben getuigd van hun belangstelling en sympathie voor de strevingen van onze
Stichting Rafaël en van hun bereidheid om ons in voorkomend geval van advies en steun te dienen.

 

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top