Samenstelling Bestuur

 

 april2016 017

Functie Naam
Voorzitter Suren Karian
Co-voorzitter José Hendrix
Secretaris Theja Hendrix
Penningmeester John Moonen
Bestuursleden Karel Majoor
  Bert Houtbeckers
  Cobie Bos

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor de door hen te verrichten werkzaamheden

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top